Palvelut

Toiminnan tehokkuus ei perustu arvailuun.

PEREHTYMINEN – TARPEEN YMMÄRTÄMINEN – MENETELMIEN JA TYÖKALUJEN VALINTA – TOTEUTUS

Perehtyminen: Asiakas tuntee oman toimintaympäristönsä parhaiten. Usein toiminnan haasteet ja pullonkaulat on jo tunnistettu. Joskus ulkopuolisen kysymykset laittavat ajattelemaan omaa toimintaa uudella tavalla ja eri näkökulmista. Kehitys alkaa tosiasioiden tunnustamisesta.

Tarpeen ymmärtäminen: Kuuntelemalla ja kysymällä oppii valtavasti. Joskus tarve on selvästi tunnistettavissa, toisinaan kehitystarve saattaa olla asiakkaallekin mysteeri. Tarpeen ymmärtäminen vaatii avointa kommunikointia sekä asiakkaalta että yhteistyökumppanilta.

Menetelmien ja työkalujen valinta: Ihmiset ovat erilaisia, joten sitä vaaditaan myös kehitysmenetelmiltä. Toisinaan työkalut ovat hyvin konkreettisia neuvoja, toimintaohjeita ja tavoitteita. Välillä tehokkaimmat oppimismallit perustuvat harjoituksiin ja vertauskuvien kautta saavutettaviin oivalluksiin.

Toteutus: Kehitystarve on selvä. Tarpeesta on hyvä yhteisymmärrys. Työskentelymenetelmät on valittu. Toteutus räätälöidään asiakas- ja tarvekohtaisesti. Ihmiset huomioidaan. Tehokkuus ei ole sattumaa!


YRITYSJOHDON KONSULTOINTI

Yrityksen kasvu ja menestyminen vaatii monipuolista osaamista. Myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun kehittäminen on useille yrityksille vaikeaa, koska omaa toimintaa on vaikea arvioida objektiivisesti. Päävalmentaja auttaa yritysjohto löytämään keskeisimmät kehityskohteet ja rakentaa ratkaisuehdotuksen, johon voi kuulua johdon sparraus, henkilökunnan valmennus tai uusien palvelukonseptien suunnittelu.

 

Kokenut konsultti tuo tukea päätöksentekoon, koska ulkopuolinen huomaa ne asiat, joille on itse tullut jo sokeaksi.

MYYNNIN AUDITOINTI JA VALMENNUS

Myynnin tehokkuus kasvaa, kun henkisiä rajoitteita poistetaan ja myyntitekniikkaa hiotaan. Myynnin auditointiin sisältyy asiakastapaamisten sopiminen, etäneuvottelut ja asiakaskohtaamiset. Valmennuksessa huomioidaan myynnin ja ostamisen psykologiaan. Yritysmyynti ja kuluttajamyynti ovat prosesseina erilaisia, mutta molemmissa kohtaa ihmiset.

 

Myyntihenkilöstö hyötyy valmennuksesta uusien ajattelumallien, henkilökohtaisten tavoitteiden, käytännön vinkkien ja konkreettisten työkalujen muodossa.

ASIAKASPALVELUN VALMENNUS

Asiakaspalvelutilanteessa yksi ihminen edustaa koko organisaatiota. Palveluvaikutelma syntyy lyhyessä ajassa, mutta säilyy asiakkaan mielessä jopa vuosia. Valmennus avaa asiakasnäkökulmia, asiointiin liittyviä odotuksia ja luonteiltaan erilaisten ihmisten tapoja suhtautua eri tilanteisiin. Puhelinpalvelu ja kasvokkain tapahtuva asiakaspalvelu vaativat kumpikin erilaista tekniikkaa ja herkkyyttä.

 

Asiakaspalvelu paranee, kun käyttäytymistä, asiakasymmärrystä ja työmenetelmiä kehitetään vastaamaan asiakkaan odotuksia.

ESIMIESTYÖN VALMENNUS

Ihmisten ja tehtävien johtaminen on ajoittain haastavaa kokeneellekin esimiehelle. Erilaisuuden ymmärtäminen, aito kuunteleminen, tilanteiden vaistoaminen, selkeä viestintä ja johdonmukainen toiminta vaativat välillä harjoittelua. Esimiesten kesken voidaan kehittää hyviä ratkaisumalleja niin tuttuihin ja jokapäiväisiin kuin äkillisiin ja yllättäviinkin johtamistilanteisiin.

 

Esimiesten johtamistaidot kehittyvät, työ helpottuu ja tiimit toimivat tavoitteiden mukaisesti.

PALVELUTUOTTEISTUS

Yrityksillä on usein runsaasti erilaisia palveluja, joita osataan kyllä tehdä, mutta niitä ei osata myydä. Tilanteeseen löytyy usein apu palveluiden tuotteistuksesta. Selkeät tuotteet ovat helppoja myydä ja helppoja ostaa. Hyvä tuotteistus antaa myös mallin palvelun tuottamiselle, tarkan toimitusohjeen. Selkeitä tuotteita voidaan myös tarjota entistä laajempina kokonaispalveluina.

 

Palveluiden tuotteistamisen hyödyt tulevat aiempaa suurempana kassavirtana, selkeänä työn ohjauksena, parempana palveluna ja asiakastyytyväisyytenä.

PROMOAIKUINEN

Myynnin edistäminen, kontaktitietojen ja asiakasliidien kerääminen. yritysten messuedustaminen tai myyntityö. Näitä asioita tekemään tarvitaan kokenut, sitoutunut, rohkea ja hyvää ihmistuntemusta omaava tilapäinen työntekijä. PromoAikuinen on palvelukonsepti, johon kuuluu tapahtumamyynnin ammattilaisten vuokraaminen yrityksille.

 

PromoAikuinen on oikea valinta silloin kun tarvitset tapahtumaan tai messuille oikeaa myyntivoimaa, etkä ainoastaan nättiä naamaa.

“Kukaan ei voi pakottaa yrityksiä
yhteistyöhön. Kaikki perustuu
ihmisten väliseen luottamukseen.”

Referenssit


Yrityksen menestys on riippuvainen asiakkaiden tyytyväisyydestä. Asiakkaiden tyytyväisyys on seurausta yhteistyön tuloksista. Hyvät tulokset mahdollistavat yhteistyön jatkuvuuden ja laajentamisen.

TOIMIALAT

 

PANKKI- JA RAHOITUSALA

VAKUUTUS-JA RISKIENHALLINTA

LIIKEKETJUT

LOGISTIIKKA

TALOUSHALLINTO

MARKKINOINTI- JA MAINONTA


RAKENNUSALA


MAJOITUS- JA RAVINTOLAPALVELUT


AMMATTILIITOT JA JÄRJESTÖT


ICT

ASIAKKUUDET

asiakkuudet_1

helmisp_uusi

asiakkuudet_2

asiakkuudet_4

asiakkuudet_5

 

 

Pidätkö näkemästäsi?

yhteytta

 

arrow_down

“Ihmisillä on miljoonia hyviä ideoita
ja oivalluksia. Yllättävän harvoilla on
taito viedä ne käytäntöön.”

Historia


Konsultointi P. Pasanen on perustettu 1.1.1998. Yrittäjä Pasi Pasanen perusti toiminimen myyntiedustusta, koulutusta ja yritysjohdon konsultointia varten. Vuosien varrella yritys on ollut Pasille sekä päätoimi että sivutoimi. Nykyisin Konsultointi P. Pasanen toteuttaa yritysjohdon konsultointia, yritysvalmennuksia, palveluiden tuotteistamista sekä palvelututkimuksia. Pasin työhistoriaa on kertynyt sekä omien osakkuusyritysten että ulkopuolisten työnantajien ”leivissä”. Titteleitä on riittänyt, mm. myyntineuvottelija, konsultti, myyntijohtaja, tutkimus- ja valmennusjohtaja, toimitusjohtaja ja tuotteistuksen asiantuntija.

Ammatillinen kehittyminen on tärkeää myös asiantuntijalle ja yritysvalmentajalle. Siitä osoituksena Pasi on suorittanut Johtamisen erikoisammattitutkinnon vuosien 2011-2012 aikana. Kokemusta siis on. Nyt on Sinun mahdollisuutesi hyödyntää sitä.

Pasi Pasanen


Vahva usko oivalluksiin


pasi
linkedin_img

Blogi

Monta tapaa hukata fokus

2018-05-30 21:25:22 Kirjoitettu: Blog Lue lisää... 0 kommenttia

Aiotko toivoa vai toimia?

2017-12-31 09:36:55 Kirjoitettu: Blog Lue lisää... 0 kommenttia

Peloton voittaa aina...tai ottaa opikseen

2017-08-10 15:05:45 Kirjoitettu: Blog Lue lisää... 0 kommenttia

 

 

Työskennellään yhdessä

yhteytta

 

 

arrow_down

“Kuvitteletko, että tekemällä asiat aina samalla tavalla,
lopputulos tulee joskus muuttumaan?”

Yhteys

Yhteystiedot

pasi.pasanen@paavalmentaja.fi

044 577 4011

Käyntiosoite: Mariankatu 19 B 23, 15110 Lahti Postiosoite: Reunatie 3, 15880 Hollola